“Trái ngọt” từ Vàng: Nhà đầu tư thắng lớn khi chọn vàng là “hầm trú ẩn” trong 2023

Giá vàng miếng SJC trong nước liên tục tăng trong 9 tháng đầu năm 2023 và đã lập đỉnh trong năm. Giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh từ đầu tháng 10/2023, đặc biệt là trong tháng 12/ 2023. Nguyên nhân chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà tăng liên tục của giá vàng quốc tế. Giá vàng SJC trong nước tăng 5 triệu đồng/ lượng chiều mua vào và 7 triệu đồng/ lượng chiều bán ra. Còn tại DOJI, giá vàng tăng gần 3 triệu đồng/ lượng mua vào và 7,4 triệu đồng/ lượng bán ra. Nếu tiếp tục giữ vàng, người mua lãi 7 triệu đồng/ lượng.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/trai-ngot-tu-vang-nha-dau-tu-thang-lon-khi-chon-vang-la-ham-tru-an-trong-2023-51354.html

7 Likes