Trần lãi suất huy động tiếp tục giảm, lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn có thể về dưới 5% => BĐS, thép,...hưởng lợi?

Với việc tiếp tục giảm mức trần huy động xuống 5%, Mirae Asset đánh giá điều này sẽ tác động tích cực tới những ngành có tổng vay nợ ngắn hạn và dài hạn ở mức cao.

Ngày 23/05/2023, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo về việc hạ một loạt lãi suất diều hành từ ngày 25/5. Trong đó, tại quyết định số 951/QĐ-NHNN, thay đối mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 1-6 tháng từ mức 5,5%/năm xuống mức 5%/năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS) nhận định, động thái trên cho thấy NHNN đang có xu hướng giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. Với thông tin về việc tiếp tục giảm mức trần huy động ở mức 0,5%, MAS đánh giá điều này sẽ tác động tích cực tới những ngành có tổng vay nợ ngắn hạn và dài hạn ở mức cao. Dựa theo số liệu năm 2022, nhóm phân tích đưa ra 5 ngành hiện tại đang có mức vay nợ cao và dự báo sẽ hưởng lợi trước quyết định giảm lãi suất này: Bất động sản, Thép, Thực phẩm, Nuôi trồng nông & hải sản và Xây dựng.

MAS giả định giảm lãi suất huy động có thể kỳ vọng lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng cũng được kéo xuống mức thấp hơn 5%/năm (Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa được áp dụng thực hiện từ ngày 15/3/2023, theo quyết định số 314/QĐ-NHNN) và kỳ vọng xuống thấp hơn 11% đối với cho vay trung và dài hạn. Với giả định như vậy, lợi nhuận trước thuế của một số ngành sẽ được cải thiện cho nửa cuối năm 2023.

Với kịch bản trung tính nhất ở mức giảm lãi suất cho vay 0,5%, sẽ giúp cho ngành Thép có phần cải thiện tăng lợi nhuận trước thuế lớn nhất ở mức 4,2%, và nhóm thực phẩm có mức biến động thấp nhất với 1,1%.

Trong ngắn hạn việc giảm lãi suất phần nào sẽ giúp cho lợi nhuận của các nhóm ngành nêu trên được cải thiện bù đắp trong bối cảnh những yếu tố đầu vào có thể bị tác động tiêu cực bởi việc tăng giá điện 3% ngược chiều.

Trước đó, NHNN liên tục tăng lãi suất từ 3,5%/năm lên 5%/năm đối với kỳ hạn 1-6 tháng trong năm 2022 cũng là một nguyên nhân khiến cho lợi nhuận các nhóm này biến động mạnh hầu hết điều ghi nhận mức giảm, ngoại trừ nhóm xây dựng vẫn có mức tăng nhẹ với 12,5%.

cafef

2 Likes

Những chú vay nợ nhiều lại được lợi nhiều trong đợt giảm lãi này.

Một số công ty trước đây bị đánh giá rủi ro do nhiều trái phiếu nay lại gặp may vì sẽ giảm chi phí tài chính đáng kể, ví dụ BCG… Một số công ty liên quan đến lượng lớn trái phiếu nay lại có cơ hội trút gánh nặng trái phiếu, ví dụ VND trút gánh nặng trái phiếu Trung Nam…

Thép tuy vay nhiều nhưng nợ cũa thép là những khoản nợ thường xuyên và đã được điều chỉnh lãi thường xuyên nên nay lãi giảm thì có lợi nhưng không được lợi nhiều bằng hai dạng nêu trên.

Bất động sản thì đương nhiên cứ lãi giảm là được lợi. Trong bất động sản thì mấy anh bất động sản du lịch nghĩ dưỡng ví dụ IDJ sẽ được lợi kép do chính sách ưu đãi phát triển và được hưởng lợi ích từ đầu tư công.

3 Likes