Trần nợ không phải vấn đề, Fed doạ tăng lãi suất tiếp?

Đêm qua, FED công bố biên bản cuộc họp FOMC đầu tháng. Nội dung biên bản cho thấy chia rẽ khá lớn trong các thành viên, khi có “some” nghĩ rằng phải tăng thêm lãi suất, trong khi “serveral” lo lắng kinh tế suy thoái không chịu nổi.

Vấn đề là thị trường cho rằng hiện “some” đang nhiều hơn “serveral”

Hàm ý là FED vẫn đang thiên nhiều khả năng tăng nốt lãi suất

[​IMG]

Gánh quốc trái (nợ của quốc gia, national debt) của Hoa Kỳ tăng thêm 8,2 ngàn tỷ đô la kể từ năm 2020, trước khi lên tới gần 31,5 ngàn tỷ như hiện nay. Mà các con số ấy không bao gồm các khoản nợ hay nghĩa vụ tài chánh khác của chính quyền. Nếu kể cả các khoản nợ khác thì chính quyền liên bang Mỹ thật sự thiếu 135 ngàn tỷ đô la. Chia gánh nợ đó cho dân số, mỗi hộ gia đình cần không phải 240 ngàn bạc như nói ở trên mà một triệu bạc!

Đã vậy, qua một dự luật ngân sách Chính quyền Joe Biden còn đề nghị tăng quốc trái thêm 19,8 ngàn tỷ trong 10 năm tới. Núi nợ đó gây hậu quả nguy hại cho hầu hết mọi người, là lạm phát tăng, lợi tức không lên, đầu tư bị lỗ và mức sống toàn dân Mỹ sẽ giảm.

Nếu Hoa Kỳ mà vỡ nợ thì đó là do Chính quyền Biden vi phạm luật lệ. Luật lệ liên bang về thanh toán quốc trái ghi rõ:
a) Chính phủ Hoa Kỳ có thành ý khi cam kết sẽ hoàn trái theo quy phạm pháp lý, cả vốn lẫn lời, mọi khoản vay mượn trong mục này;
b) Bộ Ngân Khố phải trả tiền lời đáo hạn hoặc tích lũy từ các vụ vay nợ công chúng. Những từ then chốt là ‘thành ý khi cam kết’ và ‘phải trả tiền lời’ vì dứt khoát khẳng định trách nhiệm hoàn trái. Ngoại lệ chỉ có nếu các khoản vay đó đã được chuẩn chi mà đôi khi lại không xài tới.

Về thực tế thì năm 2022 chính quyền liên bang thu được 5,1 ngàn tỷ đô la mà tiền lời của các khoản vay mượn chỉ lên tới 775 tỷ, bằng 15% số thu. Tức là công quỹ có thừa tiền cho nghĩa vụ hoàn trái và cả ngàn tỷ bạc cho các mục chi khác.

Bài viết: Facebook

1 Likes

Năm xưa thời 2008 nó tăng đến lần thứ 10, ai cũng nghĩ nó hết tăng. Nhưng sau đó nó quất đến 17 lần. Từ đó xem giờ nó tăng lần thứ mấy rồi

Lạ là hiện nay trần lãi suất VN là 5% kỳ hạn dưới 6 tháng. Còn hình như Mỹ là 5.2%

1 Likes

trần nợ công h là vấn đề mà

Quan trọng vẫn là Fed

Quan trọng vấn đề hiện nay là lãi suất VND là 5% còn bên Mỹ là 5,2%. Liệu xuất khẩu có bị giảm mạnh?

1 Likes

Rõ ràng dòng tiền ngoại là kém đi