Trạng chết chúa cũng băng hà!

BĐS không dẫn sóng, VNI tèo! Nói 1 câu cho nó vuông, chào các bác, em đóng tài khoản năm sau mở lại đây ạ!

Tại sao phải là BDS trong khi bds không ra hàng vù dính pháp lí được hở bác. Lợi nhuận thì bằng que tăm hí hí

Ngoài đời tranh nhau mua đất, làm sổ thế mà cổ phiếu BĐS thì dow.