Trâu rừng ROS

ROS khỏe như Trâu rừng bất chấp thị trường ntn vẫn chạy phăng phăng, tương lai ROS sẽ sản sinh ra nhiều tỉ phú mới…

1 Likes

Ăn lồi mồm Rồi

Về 3 làm vòng 2 ăn lên 10

E và bác chung một ý tưởng. E cũng đang ôm từ giá 2.6. Kệ a Q diễn, bao giờ chủ nợ đòi thì e bán ít e trả nợ và xác định ôm dài

1 Likes

qua tuan co giam nhe dau tuan giong vn roi tang manh. tao hai day kl ngay

nguoi ban da ban. luc nay hold nhe

Múc được dồi