Triển vọng các kênh đầu tư năm 2024: Chọn chứng khoán, vàng, bất động sản, trái phiếu hay gửi tiết kiệm?

Năm 2024 có thể chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét giữa các kênh đầu tư trọng yếu như chứng khoán, bất động sản, vàng, trái phiếu... trái ngược với năm 2023. Thị trường chứng khoán và bất động sản phục hồi chậm; kênh tiền gửi và đầu tư vàng được quan tâm hơn. Tiền gửi tiết kiệm được dự báo đã chạm đáy và lãi suất huy động cơ bản dự báo sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ khoảng 0,1 - 0,5% trong năm 2024. Trong khi đó, kênh tiền gửi tiết kiệm được ưa thích trong năm 2023 khi tiền gửi của hệ thống ngân hàng tăng 14% so với cuối năm 2022 lên mức cao nhất trong 4 năm gần đây.
Nhiều doanh nghiệp gặp khó về tài chính trong khi loạt dự án bị vướng mắc pháp lý khiến lượng cung hàng trên thị trường gần như nhỏ giọt.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/trien-vong-cac-kenh-dau-tu-nam-2024-chon-chung-khoan-vang-bat-dong-san-trai-phieu-hay-gui-tiet-kiem-222815.html

2 Likes