Triển vọng dầu wti cho mùa đông?

Dầu WTI tiếp tục tăng mạnh vào đầu thứ Hai đạt mức 84.65, do bối cảnh nguồn cung còn hạn chế khi lực cầu các các nước vẫn quá mạnh, giá dầu cũng được củng cố bởi những lo lắng về tình trạng thiếu hụt than và khí đốt ở Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu

Tiềm năng dầu diesel:

Nhu cầu theo mùa mạnh hơn đối với sản xuất điện và tiềm năng cân bằng và chặt chẽ hơn, nên cung cấp hỗ trợ thị trường dầu nhiên liệu ở chủ yếu là tháng hiện tại và tháng tới ở Châu Á. (Trích từ báo cáo hàng tháng của OPEC)

Dự trữ dầu ở các nước đa số đang ở mức thấp nhất trong 5 năm trở lại vì vậy yếu tố dự trự sắp tới vẫn đang là xương sống giữ cho lực tăng của dầu WTI sắp tới (Trích từ báo cáo hàng tháng của OPEC)