Triển vọng kinh tế toàn cầu 2024: Nỗ lực vươn lên chống chọi "cơn gió ngược"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ( OECD ) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 2,9% vào năm 2024, bất chấp những rủi ro từ các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và xung đột ngày càng mở rộng ở Trung Đông. OECD dự báo tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế số 1 thế giới - Hoa Kỳ lên 2,1% vào năm 2024 và 1,7% vào năm 2025.
Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo, các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và xung đột ngày càng mở rộng ở Trung Đông là những rủi ro đáng quan tâm. Các cuộc tấn công vào tàu ở Biển Đỏ đã làm tăng mạnh chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng, làm gián đoạn lịch trình sản xuất và tăng áp lực về giá. Sự chậm trễ đáng kể và chi phí tăng 100% sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ cũng là rủi ro đáng kể đối với thương mại và lạm phát, trong đó xung đột ở Trung Đông đe dọa sự ổn định của thị trường năng lượng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/trien-vong-kinh-te-toan-cau-2024-no-luc-vuon-len-chong-choi-con-gio-nguoc-188240213081305638.chn

3 Likes