Triển vọng thị trường địa ốc 2024 phụ thuộc lớn vào việc trả nợ trái phiếu

Báo cáo "Định vị những động lực tăng trưởng và rủi ro cho triển vọng kinh tế Việt Nam 2024" của Fiin Group cho biết đầu tư tư nhân của doanh nghiệp nội địa dự kiến sẽ khó khăn trong năm 2024 do triển vọng kinh tế chưa rõ hoặc chưa ở giai đoạn tăng trưởng cao. Nguồn vốn trung và dài hạn vẫn là một thách thức lớn khi môi trường lãi suất tăng trở lại. Fiin Group đánh giá triển vọng 2024 vẫn chưa rõ ràng và phụ thuộc lớn vào việc tập trung tháo gỡ nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp, nợ vay bất động sản. Điều này phải chờ đến 2024 - 2025 xem xét các khoản nợ được giãn, hoãn sẽ hạ cánh ra sao. Các ngân hàng mới "ngấm đòn" nợ xấu trái phiếu bất động sản, được thể hiện ở tỷ lệ vi phạm nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp ở mức rất cao ( khoảng 14,6% tính trên tổng giá trị lưu hành ) và tỷ lệ tạo lập nợ xấu đang tăng cao.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/ngan-hang-ngam-don-no-xau-trai-phieu-bat-dong-san-254671.html