Trong VN30 phiên nay có các cp như VPB STB NVL HPG FPT lập đỉnh mới

Khả năng TT sẽ sớm kết thúc nhịp chỉnh tích lũy và lấy lại đà tăng