Trung Quốc cam kết hỗ trợ giải quyết các vấn đề 'nóng' của nền kinh tế

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan quản lý tài chính đã cam kết đảm bảo hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực bất động sản và hợp tác để giải quyết rủi ro nợ của các chính quyền địa phương. Các tổ chức tài chính sẽ đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý của các công ty bất động sản và không rút/ hoặc cắt bớt các khoản tín dụng đối với các doanh nghiệp này. Trung Quốc đang thúc đẩy mở rộng tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và các tổ chức tài chính cần hợp tác với chính quyền địa phương để giải quyết rủi ro nợ bằng cách gia hạn, hoán đổi,... các khoản nợ này. Loạt dữ liệu kinh tế không mấy khởi sắc trong nửa đầu năm 2023 khiến Chính phủ Trung Quốc phải đưa ra một số biện pháp hỗ trợ, đặc biệt là đối với ngành bất động sản đang khó khăn.

Thông tin chi tiết: https://doanhnhanvn.vn/trung-quoc-cam-ket-ho-tro-giai-quyet-cac-van-de-nong-cua-nen-kinh-te.html