Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản ĐBSCL - Động lực thúc đẩy phát triển Vùng

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường đã nêu lên thực trạng về liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL, cho biết rằng các liên kết đó chủ yếu là liên kết theo ngành, cụm ngành hàng chủ lực ( thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái, rau màu ), nhưng hiệu quả không cao, thiếu tính bền vững, vẫn còn tình trạng "bẻ kèo" hợp đồng khi giá cả thị trường thay đổi. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường cũng cho rằng hạn chế trong sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL là luôn thiếu hụt nguồn cung ứng giống cây trồng chất lượng, thiếu năng lực kỹ thuật, quản lý của người nông dân, cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/trung-tam-lien-ket-san-xuat-che-bien-tieu-thu-nong-san-dbscl-dong-luc-thuc-day-phat-trien-vung-post334249.html