TS. Nguyễn Trí Hiếu: "Năm 2024, đầu tư vàng sẽ có lợi nhuận cao, an toàn"

Trong bài báo này, TS. Nguyễn Trí Hiếu đánh giá rủi ro từ kênh đầu tư chứng khoán và bất động sản, trong khi lãi suất tiền gửi tiết kiệm thấp, trong khi đó, vàng là kênh đầu tư an toàn và có lợi nhuận cao trong năm 2024. Ông phân tích rằng năm 2023 là một năm mà chứng khoán lình xình, đầu tư bất động sản thua lỗ, lãi suất gửi tiết kiệm liên tục xuống thấp trong khi giá vàng lại tăng. Giá vàng có thể tăng đến từ biến động về chính trị khiến các nhà đầu tư quan tâm đến nơi trú ẩn an toàn cho họ. Trong khi đó, nếu nền kinh tế ổn định, các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán hồi phục, giá vàng có xu hướng giảm hoặc đi ngang. Ngược lại, nếu nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các kênh đầu tư khác trì trệ, giá vàng sẽ có thể gia tăng do tâm lý của người dân hướng tới tích trữ, dự phòng bằng vàng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/ts-nguyen-tri-hieu-nam-2024-dau-tu-vang-se-co-loi-nhuan-cao-an-toan-188240211101522705.chn

5 Likes