TSC - 2021 Fit thực hiện lời hứa nâng sở hữu TSC lên 80%

Năm 2021 Fit thực hiện lời hứa nâng sở hữu TSC lên 80%. Chúng ta cùng tìm hiểu xem TSC đang có những gì và đáng giá bao nhiêu nhé.

TSC có khoản trái phiếu trị giá 625 tỷ đáo hạn ngày 22.6.2021. Trong khi giá trị doanh nghiệp hiên tại 568 tỷ.

anh Sang có vẻ giống anh Quyết nhỉ. Hình như cùng họ Hứa. :stuck_out_tongue:

FIT giờ nhiều tiền, nhìn tài sản của TSC ai cũng phát thèm. Giá thì quá bèo bọt.

Tsc múc chiều có quà

TSC nay giao dịch sẽ bay :smiley: