TT 10.5.2022. Tăng mạnh diện rộng nhưng đã an toàn chưa?

Thị trường ngày 10.5.2022
Tăng mạnh diện rộng, toàn nhóm ngành nhưng đã an toàn chưa ? Theo mình là chưa an toàn ạ ! Các bạn có thể tham khảo quan điểm của mình bên dưới nhé !

1 Likes

Hồi để bán. Rõ thế còn gì. Bữa ni dàn xếp mãi mới xanh đc xíu

1 Likes

Nay có vào được mã nào không nhỉ mọi ngươi ?

Vậy mà thấy thị trường hô hào vào bắt đáy kinh lắm đó bác !

Thị trường này lên khó lắm, cổ phiếu bị phá cấu trúc hết rồi !

Vẫn còn nhiều cổ x2 x3 so vs trc dịch lắm. Về giá trước dịch thì các đội lái lãnh đạo mới bắt đầu mua vào…

1 Likes

Phải thật kiên nhẫn, chờ đợi cp vào thế đánh mới hành động, mua bán vội thời điểm này dễ tự sát lắm bạn nhỉ !

1 Likes