TT&Index 27.1.021 theo Mr.NaK

TT&Index ngày 27.1.021 : Mở thấp …

… vùng 10p âm test. Dao động vẫn có cửa rơi test mực đáy sóng GÃY ngày 19.1 : 1117,2 và 1120p chẵn. Xấu hơn thì … mất mốc 1100 điểm!

Ko mất sâu hơn mà hồi thì … test 1130 và 1140 thì NaK tui tiếp nhé.

Ko xấu hơn rồi đó. Hay quãng đỏ dưới mốc 10p âm là R&L ( rung và lắc) thôi!

Ba sàn khớp > 1,3 k tỉ đồng. Lượt test+dọ low ngày qua tích cực hà hà.

NaK nâng HT lên vùng 1123p nhé!

Time nỳ thì trụ có VIC xanh + BID CTG STB VIB : xanh …

 • ba sàn sắp cán mốc 3k tỉ đồng.

cho đồ thị coi

 • R&F ( tắt của ROS và FLC): vẫn Ok. Giá xanh và ROS cửa trần sáng loáng.
  • Ba sàn > 3,2 k tỉ đồng. Cửa high Index mới, tức > 113x điểm!
   @ MinhPhuong :
   NaK chưa biết cách post ảnh trên này ( ko time tìm hiểu) Bạn có thể xem ké trang ptkt.vietstock.vn nhé M.P.

1105 ngó …

Ba sàn khớp > 9,x k tỉ đồng. NaK chưa nói 1105 có đỡ nhưng ngó ko chớp mất là Ok.

Đạp sâu về HT SMA 45 : 1193,x thì có hồi … lại.

Ba sàn khớp > 14,4k tỉ đồng.

R&L sâu dưới vùng SMA 45 : mua thôi!

Min BB 1089,X nên cửa Index sẽ trở lại ( trên/trong) mực BB này.

 • TT ổn chưa hay còn rơi nhiêu nữa?

** Mai thì NaK tui tranh thủ đi bài sớm. Sơ bộ có thể nói TT&Index nay khá Ok. Vẫn cú gạt bán, thay máu quyết liệt để bảo đảm “đường tăng” đi tới TÂY THIÊN … ko còn trở ngại bởi yêu quái lẫn sóng bảng điện “nhiễu” ngang nhiễu dọc ( thanh khoản sẽ ko vọt cao quá).

*** Dự thế, thì cổ cơ bản sẽ Ok. Nhóm ng/hàng lẫn CK + time dài hạn hơn thì có dầu khí ( giá dầu tăng ko, tăng b/nh … nữa) …