TT&Index ngày 18.5.021 : Mở

… cửa vùng thấp, dao động trong quãng 5p âm đến test 126x nhé!

Diễn tiến ngày dự giảm trước, dao động sớm trở lên vùng 126x và duy trì mực này kết sáng Ok là tích cực. Nhóm Dầu khí, trụ MSN; cổ ngân hàng (Top 10): VCB BID CTG TCB VPB … có thể hỗ trợ Index đấy ( ngó nó).

Ảnh đẹp trên net: đom đóm ở rừng Nhật Bản …

Mở tạo gap up, nhỏ : 1259,57 điểm. Nhóm cổ phiếu thép hồi tăng sau nhịp chỉnh …

  • Ba sàn > 1,3 k tỉ. Áp bán ko mạnh.
1 Likes

Nâng HT sáng này lên vùng 1256 điểm!

  • ba sàn khớp > 11,5 k tỉ đồng.

Dọ low ngày … 1253,9 điểm! Ba sàn khớp 13,5 k tỉ đồng.

Index hướng về vùng 10p âm; mốc 1248,X điểm!

  • Mỗi MSN thì ko thể trụ … nổi mốc 1250p rồi. Tứ quý V đỏ sạch. Ba sàn khớp > 13,4 k tỉ - hơi íu / time.

Họ V hồi 1252 lấy lại HT

HT 1252 test lượt hai ko mất thì … Ok. Mốc đóng với yêu cầu nỳ sẽ là vùng 1256/7 điểm nhé.

  • STB có giá 27k đóa.

Lượt test thứ ba 1252 e là … ko tốt nhé! Cửa đóng thấp … hay vùng 1250p đóa.

  • Ba sàn khớp > 21,5 k tỉ đồng.

Tứ quý V kém => MMs kéo được 1252. Chốt đóng ATC …
Mua ngày nay kém, song vẫn ok so người mua ngày qua … nhá!

Số đệp 1252,68. Mai biết TT&Index sao rồi nhé! HT 1250 của MMS, sẽ ko mất đâu.

1 Likes