TT&Index tăng theo đà!

TT&Index ngày 6.5 : tăng …

… theo đà. Cú B.O hay break giá ATO test 1260p là Ok đóa!

  • Lưu ý : ATO nhạy cảm. MMs sẽ phải “đẩy” liên tục nếu chấp nhận kịch bàn này … nhịp time đầu sáng. Đoạn dò low test hỗ trợ -> 1250p ( chẵn) hay HT nến 1251,2 ko phạm+mất sâu là good!

P/s : thông tin D. nhìn chung Ok : 28 cas chiều 5.5 và 8 cas sáng này tựu chung quanh tâm D. là B/v nhiệt đới TW. Đã biết + ngăn chặn tốt thôi.

Ảnh : Internet, biểu thị xu thế tăng giá …sóng giá tăng

Ngó 1252,5. MMs chọn KB dò low đầu ngày …

Xanh … lun!

Chỉ khớp > 2k tỉ /3 sàn đã test xong HT nến … TT mạnh đúng chất đúng khí … chta thấy đầu ngày ( ATO đóa!).

Sẽ đẩy tăng + test nhanh 1260p nhé!

  • Ba sàn khớp 7,5k tỉ. Khí íu … nên Index lại lùi, dò test low … 1252,x.

Lượt nỳ có thể thủng … chút đỉnh chút xíu nhé. Ta vẫn còn nhiều HT tốt bên dưới …

Ba sàn > 8k tỉ. Test 1252 lượt hai Ok quá!

Nhịp rung lắc … nhằm kéo cao thanh khoản TT ngày.

*Test lại HT 1252 và thấp hơn xịu … là có thể cho mục tiêu 18-19 k tỉ / hose ( Hose 10,7k tỉ).

1247,x hay vùng 10p âm ngó được lém nhé!
Chỉ ngó FLC + ROS -> hỉu rung lắc ha ha…

3 sàn khớp 19k tỉ đồng! Nhóm Q. thay máu dữ dằn mới có KL+GT ngày cao đóa!

  • Index đóng ngày xxanh đỏ nhẹ thảy đều Ok. Tự nhiên xanh sẽ là tích cực.

Lượng cổ đỏ gần gấp 2 xanh. Index giảm 8p …

Nhóm NH xanh chỉ là TCB VPB VIB MSB … Thép có HPG …

Ko mất 1250p đâu nhá.
Index đỡ toàn vai phụ ?

6+1 cổ NH nhóm mới đỡ Index ngọt 1250p

BVB TCB MSB VIB VPB SSB và KLB .

  • Tổng 3 sàn khớp 20,9 k tỉ đồng!

Trụ đóng mực low ngày : VNM VHM và BID. Có hiện tượng thay máu nhóm hàng nóng họ Q. … nhé.

Xem biểu đồ nến 15 phút :slight_smile:
2 quãng time 13h15 và 13h45 : Index đi < 1250

còn tổng time > mực nỳ.
hỉu sao nhé …