TT&Index

Sau test > 1170 NaK tui … “phán” tuần rồi, TT&Index ngày nay tăng tốt đó.

  • Kh/cự Cty CK đề cập trong bản tin ngày này, hay nhấn 118x 1185 … ko thực sự ấn tượng, với NaK_imset ( cách xem chỉ báo của Mr NaK nhé). Mốc cản NGÓ :1190 và 1192 điểm. Thấy test sớm mốc này phiên sáng là tích cực he hé.
1 Likes

HT nến tích cực vùng 1172,x; thấp hơn 1170 íu một xíu.
*Ba sàn khớp > 5,78k tỉ đồng.

Mốc test sáng, nói tích cực : vùng 118x/5 đóa!

Mực 1190/2 tương đương 20p + bằng TB 3 phiên tuần đầu sau tết AL, sẽ thấy trong phiên chiều.

  • Trụ tốt cuối ngày thì … 120x hay high lịch sử của Hose sẽ vượt được tuần này.

HT 1170 có tác dụng. Hồi …

  • Ba sàn khớp > 14,5 tỉ đồng.

  • Thích

giờ thì bang dien nhiễu nặng …

Bảng đơ. Quan sát còn khó khăn dữ hơn. Time 15p trước có tín hiệu thông đường … khi Index > 1175.

  • ba sàn khớp > 16,x k tỉ đồng.

Đóng vùng này ít chỉ báo Indicator cải thiện -> tích cực.

** Mai tiếp tục test 118x … vậy. Giờ muốn thì lực chả còn theo TÂM được.

Đóng ngày vùng > 1175 là Ok!

Dao động đi trong vùng NaK dự, ( high 118x… có phát trước giờ/Gr VNB) chỉ là đảo ngược diễn tiến : giảm trước kéo test high cuối phiên chiều.

  • Tín hiệu sau phiên nay : DMI tiệm cận mốc phát đảo trend … tăng. Ba sàn khớp >16,5 k tỉ đồng. KL Hose vượt 600 triệu là tuyệt cú mèo ( > Index xanh đóa).