TT về đâu thì múc an toàn?

đtc cứ bull lên là lại bị táng k thương tiếc. 1 dạng cung hàng rất quái

1 Likes

cổ tức 8k với DHA như này là tỉ suất 16% ? Tốt mà nhỉ ? hay đhcd có chính sách cổ tức thấp hơn

2023 lợi nhuận sau thuế đạt 95,6 tỷ đồng, tăng 83% so với thực hiện của năm 2022. Đây cũng là năm ghi nhận mức lợi nhuận tốt nhất của DHA trong 3 năm trở lại đây. So với kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023, DHA vượt 33%.

DBC ai táng quyết liệt vậy. Như bia mộ

1 Likes

Giá như này có vẻ tiền đang bet LNST Q1 phải 300 tỷ. Nếu không đạt sẽ rơi rất sâu

1 Likes

Q1 tất cả chỉ số đều ổn trừ Tăng tưởng tín dụng và PMI. Tiếc là 2 biến số rát quan trọng

3 Likes

chúng ta chưa thấy penny chạy ? hay đã bỏ qua dòng nào. Chỉ thấy Bluechip chạy nước rút

HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 22%, và dự kiến cổ tức năm 2024 đạt tới 30% (tối đa 15% tiền mặt).

1 Likes

Thị trường coi chiến thắng trong cuộc bầu cử của Trump vào tháng 11 năm 2016 là một cú sốc tăng trưởng tích cực, khiến chênh lệch tỷ giá tăng mạnh theo hướng có lợi cho Đô la Mỹ. Bắt đầu có cảm giác như thị trường đang chuẩn bị lặp lại.

Chiến thắng của Trump vào tháng 11 năm 2024 có thể giúp đồng đô la tăng thêm sức mạnh…

TP.HCM tiếp tục chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn,… nếu duy trì đà tăng trưởng như quý I, thành phố có thể đạt tăng trưởng năm 2024 là 7,5 - 8%

1 Likes

VIC đang bo cung lại ? Chiêu gì đây

2 Likes

nóng

1 Likes

SIP 2 đỉnh

Người bạn ghét kiếp này, kiếp sau sẽ không gặp lại nữa đâu, cho nên đừng lãng phí nhiều thời gian cho người đó nữa. Người bạn yêu kiếp này có thể cũng sẽ không gặp lại ở kiếp sau, nên cứ tốt với người ta hơn nữa đi…

1 Likes

Nhờ @Thang_Long xem giúp POW mua giá nào để giữ lâu (đến khi nt3,4 xong)
11.1-11.2-11.25
Hay là ráng chờ giá thấp hơn nữa cho an toàn

Thấy 6 phiên gàn đây, giá có xu hướng giảm còn số lượng lại tăng

Chi phí cơ hội cao

1 Likes