TTCKVN sẽ sôi động , hấp dẫn trở lại khi tiền bị kẹp hàng nóng được giải phóng!

Kỳ vọng thế nhé các bác !

1 Likes

Đang đó bác !
CK Xuân hạ thu đông có 4 mùa mà .

Tết có tí mà bà con cứ loạn lên bán rút tiền ăn tết
Tết có đi đâu ăn chơi đâu nào

Một phần BB rút ra lo tết cho cty
Một phần trả margin tránh tết trả lãi suất
Một phần bị kẹp hàng nóng …hàng nóng giải toả thì thanh khoản tốt lại

Thị trường qua tết lại sôi động trở lại

Sau tết các hói hỗ trợ bơm ra thì một phần tiền tiền sẽ chảy vào ck và bđs

cùng hy vọng nào các bác

Thời bơm tiền và thời trade online bác ơi
Tất nhiên là CK không bao giờ dễ cả