TTH - Bàn giao dự án, game M&A. Mục tiêu 2x 🚀

, , , ,

Sideway mỏi cánh kaka

TTH lên tàu tới Phương Đông Green Home.

Vòng mới r ạ kaka

Phương Đông Green Home —> Trường liên cấp Marie Curie Long Biên

TTH quý 2/2024 lãi đột biến so với cùng kỳ quý 2/2023 :rocket: :beer: :beer:

Ngon ;)))