Từ 16/5, lãi suất tiết kiệm tăng mạnh tại 2 nhà băng này

Bước sang tháng 5, làn sóng điều chỉnh tăng lãi suất vẫn tiếp tục diễn ra.

Ngày 16/5, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) thông báo điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm thêm 0,2 điểm % tại tất cả các kỳ hạn.

Khách hàng gửi tiền tại quầy

Đối với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, VPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng hiện là 2,8%/năm, kỳ hạn 2-5 tháng là 3,1%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 12 -18 tháng là 4,9%/năm và từ kỳ hạn 24 tháng trở lên lãi suất suất là 5,3%/năm.

Đối với khoản tiền gửi trên 10 tỷ đồng, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi thêm 0,1-0,2 điểm % so với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng.

Khách hàng gửi tiền trực tuyến

Đối với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, VPBank niêm yết lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 2-5 tháng có lãi suất là 3,2%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng 5%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5,4%/năm.

Đối với khoản tiền gửi trên 10 tỷ đồng, VPBank điều chỉnh tăng thêm 0,1-0,2 điểm % so với khảon tiền gửi dưới 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, VPBank sẽ cộng thêm 0,1 điểm % cho tài khoản tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng.

Cũng trong ngày 16/5, Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến thêm 0,3 điểm % tại tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, sau điều chỉnh, CBBank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1-2 tháng là 3,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,15%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn từ 13 tháng trở lên là 5,55%/năm.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - Mã: VBB) bất ngờ giảm lãi suất huy động với mức giảm đồng loạt 0,1 điểm % tại các kỳ hạn tiền gửi từ 3-36 tháng. Nhà băng này chỉ giữ nguyên lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng ở mức lần lượt 3-3,1%/năm.

Mạc Thùy

https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/tu-165-lai-suat-tiet-kiem-tang-manh-tai-2-nha-bang-nay-235055.html