Tự doanh CTCK tiếp tục bán ròng khớp lệnh hơn trăm tỷ đồng cổ phiếu trong phiên thị trường hồi phục

Trên sàn HoSE, tự doanh CTCK bán ròng gần 59 tỷ đồng, trong đó mua ròng 52 tỷ đồng tại kênh thỏa thuận.
Tâm lý thị trường lạc quan trở lại khi VN - Index giữ được vùng hỗ trợ tâm lý 1.100 điểm trong phiên 21/ 11.
Nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất hai chứng chỉ quỹ là FUESSVFL và FUEVFVND. Trên HNX, tự doanh CTCK mua ròng gần 5 tỷ đồng, trong đó mua ròng 4 tỷ đồng tại SHS và PVS và VCC. Trên UPCoM, tự doanh CTCK bán ròng hơn 5 tỷ đồng, chủ yếu là bán ròng tại BSR với gần 5 tỷ.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/tu-doanh-ctck-tiep-tuc-ban-rong-khop-lenh-hon-tram-ty-dong-co-phieu-trong-phien-thi-truong-hoi-phuc-188231121185306994.chn