Tự doanh mua hay bán ròng 30/5

Tự doanh mua ròng 161,7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 224 tỷ đồng.

  • Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ.
    Top mua ròng khớp lệnh gồm MWG, FPT, REE, PNJ, ACB, TCB, VPB, MBB, IJC, TPB.

  • Nhóm bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống.
    Top cổ phiếu được bán ròng gồm HDG, SZC, VIC, HPG, MSN, VHM, VNM, DPR, HDB, HPX.