Tự doanh và tổ chức đẩy mạnh mua ròng, gom toàn ngân hàng chứng khoán

, , , , ,

Chỉ số Vn - Index tăng + 0,56% đóng cửa ở mức 1.169,06 điểm vào ngày 18/01/ 2024. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 13.169 tỷ đồng, giảm -20,8% so với phiên liền trước, -20,8% so với trung bình 5 phiên và -21,4% so với trung bình 20 phiên. Độ rộng thị trường nghiêng về bên tăng với 14/ 19 ngành tăng điểm và số lượng mã chứng khoán trên HOSE có giá tăng áp đảo phía giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 20.6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 776.5 tỷ đồng. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/tu-doanh-va-to-chuc-day-manh-mua-rong-gom-toan-ngan-hang-chung-khoan.htm

6 Likes