Tự doanh vẫn bán

Vẫn là pha kéo xanh chỉ số ở những phút cuối và tự doanh cũng tranh thủ bán ròng hơn 30 tỷ trên HoSE.