Từ kết quả kinh doanh quí 3 của các ngân hàng…

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/ 2023 của các ngân hàng cho thấy tăng trưởng tín dụng đạt 7% so với đầu năm, thấp hơn so với mức tăng 11% của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng này đã cải thiện đáng kể từ mức 4,48% vào cuối tháng 8/ 2023. Điều này được thể hiện rõ nét trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/ 2023. VCB ghi nhận tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ tới 22% - mức cao nhất toàn ngành. Tuy nhiên, tỷ lệ thu nhập lãi thuần ( NIM ) giảm so với cùng kỳ và chất lượng tài sản đi xuống là những nét nổi bật trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quí 3/ 2023 của các ngân hàng. VCB chỉ ghi nhận tăng trưởng tín dụng ở mức 3,8% so với đầu năm, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của ngành. Kết quả kém khả quan này là do: 1 ) nhu cầu tín dụng suy yếu khi kinh tế còn đang khó khăn và 2 ) khẩu vị rủi ro thấp của VCB đối với hoạt động cho vay.

Thông tin chi tiết: https://thesaigontimes.vn/tu-ket-qua-kinh-doanh-qui-3-cua-cac-ngan-hang/