Tư Mã Ý Chính thức hô VNINDEX tăng mạnh lên 1680 chu kì 2026

, , , , , , , , ,

Chu kì trước anh Ý hô VNI 1500 sập, Ae cộng đồng NĐT liên tục đòi khoá mồm Ý và xin địa chỉ để dạy cho Ý 1 bài học về đạo đức. Và thế là VNI sập thật

Đến giờ 2024 khởi đầu của chu kì uptrend mới a Ý liên tục khuyến nghị ae múc xúc thật mạnh cho mục tiêu VNI 1680

Tập trung xúc mạnh DIG DXG PDR STB ORS GEX HSG đây là 7 mã cổ phiếu danh mục cô đặc mà Ý đã tâm huyết lọc ra tặng ae chu kì uptrend lần này.

5 Likes

Bị lượng kéo vnid ngồi chờ về 650 không được nên đu xanh ah ý? :rofl:

Trọng đạt đừng t+ đấy nhé :slightly_smiling_face:

Cứ dòng chứng khoán- bdsan mà nện thôi :joy::joy::shamrock::shamrock::surfing_woman::surfing_woman::checkered_flag::checkered_flag:

1 Likes

Ý ■■■ xem được mấy hôm

Ceo cii mà múc.

Upside ít nhất 20% từ giá hiện tại

ối PDR

sóng lớn đánh t+ chỉ cắt lỗ thôi Cô Cô

nện

Húc xúc thôi í ơi

nện mạnh PDR

Tư Mã Ý nói chuẩn đấy!

không chịu đc nữa rồi

Tư mã ý chính thức hô PDR DXG GEX

2 Likes

lâu không thấy tư mã lên chim lợn nhỉ haha

ttck vào chu kì mới. xúc mạnh

vào trại thăm anh quýt đu đỉnh 2x chưa ý? :rofl:

Tư mã ý cái quái gì, RÁC RƯỞI của diễn đàn này thì đúng hơn.

1 Likes