Tự Tin & 90% - DVC Style

Tự Tin & 90% - DVC Style
Hôm qua DVC phải dùng đi dùng lại mấy lần câu “Tự Tin” và “xác suất 90%” chỉ để thể hiện với nhà đầu tư: Còn lâu mới có đỉnh, đừng có xuất sớm.
Nghe hay không thì tuỳ khách, nhưng ít nhất luôn thể hiện sự tận tâm, sự tự tin với khách hàng.
Bán hết nhóm chứng khoán hôm qua thì chắc bây giờ đập đầu vào tường mất.
image

Danh mục gọn gàng từ 0% lên 86% tiền trước 14h10 hôm nay. Toàn bộ khách hàng không copy theo thì cũng được cảnh báo từ sáng sớm.

image

nhóm tụi bây chỉ là bọn bù nhìn

Đỉnh Lệch Pha

Đây là hiện tượng xuất hiện ở đỉnh trung hoặc dài hạn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham gia Team DVCSpeculator

FULL

Những ai làm khách hàng của DVC và theo tư vấn của DVC luôn trong tình trạng rất cực đoan: 1 là FULL MARGIN hoặc 2 là FULL CASH, chứ ít khi có trạng thái lờ nhờ nửa nạc nửa mỡ.

VNI 1164 vào 21/8 thì DVC khuyến nghị khách hàng FULL MARGIN

VNI 1250 vào 13/9 thì DVC khuyến nghị khách hàng FULL CASH.

Đơn giản DVC là thằng đầu cơ, không phải đầu tư

Chơi Xong Giông VNI lả lơi thì DVC cợt nhả. Đánh chén T+ xong ăn vài % con con rồi phủi đít đứng dậy luôn Anh em ở lại đầu tư dài hạn nhá. DVC chỉ là thằng đầu cơ thôi. Chơi Xong Giông