Tư vấn cho riêng nđt nhé

Thị trường đoạn này NĐT đang mất phương hướng không, đặc biệt đối với NĐT mới tham gia lần đầu. Cần tư vấn hay chia sẻ mã gì, liên hệ trực tiếp Hòa-MG SSI qua sđt 0908346665 để Hòa trực tiếp chia sẻ nhé !

3 Likes