Tuần 20-24/11: Một doanh nghiệp chốt quyền chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 65%

, , , , , , ,

Trong tuần từ 20 - 24/11/ 2023, có 19 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ cao nhất là 65%, tương đương 6,500 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Nawaplastic Industries Co Ltd và KWE Beteiligungen AG là hai cổ đông lớn nhất của BMP. MFS và NCT là hai cổ đông lớn nhất của BMP, ước tính cần chi hơn 43 tỷ đồng. TMP và HNF là hai cổ đông chốt quyền chi cổ tức tiền mặt với tỷ lệ đáng chú ý là 26% và 25%. PC1 là một trong những doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu trong tuần tới.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/tuan-20-2411-mot-doanh-nghiep-chot-quyen-chi-co-tuc-bang-tien-ty-le-65-738-1123309.htm