Tuần này bắt đầu làm nóng máy rồi đấy

Thời thế đã thay đổi ae bắt đầu lên tàu đi … ga tiếp sẽ hơi xa đó …
D.H

1 Likes

Tàu nào bạn? mai chỉnh xong thì lên luôn