Tuần qua Nhỏ lẻ mua ròng mạnh nhất 4 tháng - Khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ

Tuần qua Nhỏ lẻ mua ròng mạnh nhất 4 tháng - Khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân dành hơn 5.000 tỷ đồng - cao nhất kể từ giữa tháng 5, để gom cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, thép, chứng khoán.

Nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng 5.076 tỷ đồng trên HoSE trong tuần 11-15/9. Tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng hơn 3.781 tỷ đồng. Đây là tuần mua ròng mạnh nhất của nhà đầu tư cá nhân kể từ giữa tháng 5/2023. Lực cầu mạnh từ nhóm này đã hấp thụ toàn bộ lực bán ròng của khối ngoại (trong đó có sự tham gia của quỹ ETF), tổ chức trong nước và tự doanh.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813