TV2 : Chinh phục đỉnh thời đại - Bứt phá mạnh mẽ

, , , , , , , , ,

Phiên 7/6/2024, TV2 đóng nến với giá cao nhất thời đại 49.8

Về phân tích kỹ thuật cổ phiếu này đã vượt đc biên trên của cản chéo dài hạn.

UPERFIN đã khuyến nghị khách hàng mua với giá 46.7 và kỳ vọng cổ phiếu này vào giai đoạn tăng tốc để đạt được TARGET 7x

Với thành thích khuyến nghị khách hàng mua CMG giá 44.6 và bán ở giá 62 trước đó. UPERFIN tự tin rằng những cổ phiếu khuyến nghị khách hàng luôn mang lại lợi nhuận tốt nhất, điểm mua đẹp và danh mục an toàn

Chúc mừng anh chị đã có trong danh mục siêu cổ phiếu nhóm điện năm 2024 : TV2


Lãi tv2