TV2 giá sẽ nhân 3 nhờ dự án nhiệt điện điện sông hậu 2!

TV2 hưởng lợi lớn từ quy hoạch điện 8.
TV2 càng hưởng lợi rất lớn từ dự án nhiệt điện sông hậu 2, dự án nhiệt điện sông hậu 2 đã được chủ đầu tư thu xếp vốn xong. Vì vậy chắc chắn dự án sẽ khởi công kịp trong tháng 6 này. Đây là siêu dự án và TV2 là đơn vị được hưởng lợi lớn nhất, với số vốn bé mà làm dự án khổng lồ thì tỷ suất lợi nhuận của TV2 sẽ vô cùng lớn, giá cổ phiếu phải nhân 3 là ít nhất, tớ định giá TV2 là 150k/cp vì dự án SH2.