TV2 tiếp tục lại có giá trần ngay phiên ATO - Lãi 14% từ điểm mua 46.7

, , , , , , , , ,

Đầu tuần TV2 lại tiếp tục có giá trần. Khuyến nghị khách hàng mua giá 46.7 thì hiện tại đang lãi 14% ! Quá khỏe. Target 7x nhé mọi người