TVN mô hình gãy nền - kéo tăng mạnh như SRA

,

Penny mô hình gãy nền rũ quen thuộc tương tự như #SRA.

Dự kiến #TVN sẽ tăng rất mạnh giai đoạn sắp tới 30-50% ở sàn Upcom.


TVN bắt đầu tiền vào kéo tăng

Hôm trước vừa báo TVN - hôm nay TVN và thép tăng mạnh

TVN tiếp tục tăng mạnh

TVN tăng mạnh từ vùng giá khuyến nghị

TVN nay tiếp tục tăng 10%

Cứ có chữ “Tổng”, Nhà nước, Upcom là dc.

Siêu cổ phiếu tvn tăng tím

Theo dõi để nhận siêu cổ mới