Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/11: Tăng giảm không đồng nhất trong phiên đầu tuần

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động không đồng nhất ở hai chiều mua và bán, trong khi đó tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán tăng. Ngân hàng Vietcombank có tỷ giá mua là 157,57 VND/ JPY và tỷ giá bán là 166,79 VND/ JPY, tăng lần lượt 102 đồng và 108 đồng. Agribank và BIDV tăng tỷ giá mua và bán lần lượt là 159,11 VND/ JPY và 164,09 VND/ JPY, tăng lần lượt 0,79 đồng và 0,83 đồng. Ngân hàng Eximbank điều chỉnh tỷ giá mua và bán cùng giảm 0,04 đồng, lên mức tương ứng là 159,44 VND/ JPY và 163,97 VND/ JPY. Eximbank là ngân hàng có tỷ giá mua yen Nhật cao nhất và cũng tại Eximbank có tỷ giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-2011-tang-giam-khong-dong-nhat-trong-phien-dau-tuan-2023111805618841.htm