UAE có thể tăng sản lượng dầu bất kể quyết định của OPEC+

UAE, nhà khai thác lớn thứ ba của OPEC sau Ả Rập Xê - út và Iraq, có thể tăng sản lượng dầu vào năm tới vì đã giành được hạn ngạch cao hơn theo thỏa thuận OPEC +. UAE đã lập luận rằng họ nên được phép bơm nhiều hơn hạn ngạch mà OPEC + phân bổ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, UAE chuẩn bị tăng sản lượng dầu vào năm 2024 và thị trường có nhiều lý do để suy đoán rằng nhà khai thác hàng đầu của OPEC, Ả Rập Xê - út, sẽ gia hạn cắt giảm tự nguyện đến năm 2024, xem xét đợt giảm giá dầu mới nhất xuống 80 USD và giai đoạn nhu cầu dầu thường yếu vào Quý I hàng năm. Cuộc thảo luận trên thị trường cũng đang ngày càng gay gắt rằng OPEC + có thể công bố mức cắt giảm sâu hơn tại cuộc họp của nhóm vào ngày 25 - 26/11.

Thông tin chi tiết: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/uae-co-the-tang-san-luong-dau-bat-ke-quyet-dinh-cua-opec-699841.html