UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận cho PDR và liên danh nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư Dự án Khu công nghiệp tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND-tinh-BRVT-chap-thuan-KCN-cua-Phat-Dat.pdf