UBND TP HCM chỉ đạo kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh Casino

UBND TP HCM đã yêu cầu Công an TP HCM tăng cường kiểm tra và xử lý các hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trá hình, núp bóng để tổ chức đánh bạc. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Công an thành phố đã kiến nghị xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp này. Riêng Công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/ubnd-tp-hcm-chi-dao-kiem-tra-dot-xuat-cac-doanh-nghiep-kinh-doanh-casino-768-1123622.htm