UBS đã nói không với việc sáp nhập Credit Suisse

Hôm thứ 5 , UBS đã nói không với việc sáp nhập Credit Suisse.

Đầu ngày hôm nay chúng tôi đã nhận được tiêu đề này.

*ÍT NHẤT 4 NGÂN HÀNG CÓ GIỚI HẠN GIAO DỊCH VỚI SUISSE TÍN DỤNG: RTRS

Sau đó, vào cuối ngày thứ Sáu, khi tất cả các tin tức “thú vị” được công bố, chúng tôi nhận được thông tin từ UBS rằng họ có thể xem xét sát nhập CS (chắc chắn là sau một số động thái nghiêm trọng từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ).

Vì vậy, nó có nghĩa gì?

Credit Suisse ĐÃ thất bại.

Sáng thứ hai một trong hai điều sẽ đúng

Credit Suisse sẽ được gọi là UBS (và vâng, sự hợp nhất này sẽ phá hủy UBS, nhưng hãy để dành ý tưởng này cho một ngày khác)

Hoặc Credit Suisse bị ngân hàng trung ương tiếp quản hoặc một cái gì đó khác theo đường lối này.

Điều không thể xảy ra với trạng thái của Credit Suisse là không có gì trong hai trường hợp trên

Nó được gọi là UBS, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ hay Chính phủ Thụy Sĩ sẽ được quyết định vào cuối tuần này.

Nhưng nó sẽ không được gọi là Credit Suisse Monday Morning.

Đây là phiên bản của ngày cuối tuần Lehman tháng 9 năm 2008 tại Thụy Sĩ

-Jim Bianco-

Ít nhất bốn ngân hàng toàn cầu đã đặt ra các hạn chế đối với các giao dịch mới với Tập đoàn Credit Suisse - Nguồn RTRS

  • Ít nhất hai ngân hàng đang thực hiện các biện pháp liên quan đến việc cắt giảm khả năng tiếp xúc không an toàn với CS trong các giao dịch mới

First Republic đang thảo luận để huy động vốn từ những người cho vay hoặc công ty cổ phần tư nhân khác bằng cách phát hành cổ phiếu mới nhằm nỗ lực củng cố tài chính của mình, 1 ngày sau khi các ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ cấp cho nó 30 tỷ đô la, theo báo cáo của NYT. Với mức vốn hóa thị trường là 4 tỷ đô la, sự pha loãng sẽ rất khủng khiếp.