Ủy ban Chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác song phương

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và đoàn công tác đã gặp gỡ các doanh nghiệp và quỹ đầu tư lớn của Mỹ để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam. UBCKNN đánh giá cao sự hỗ trợ của UBCK Hoa Kỳ trong suốt 26 năm qua đối với UBCK Việt Nam và đã nhận nhiều ý kiến tư vấn, chia sẻ của UBCK Hoa Kỳ trong công tác thanh tra, giám sát, cưỡng chế thực thi. Chủ tịch hy vọng UBCK hai nước sẽ tăng cường trao đổi với hình thức trực tiếp, trực tuyến để các cán bộ của UBCK Việt Nam có cơ hội được các chuyên gia của UBCK Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm thực tế về thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/uy-ban-chung-khoan-viet-nam-va-uy-ban-chung-khoan-hoa-ky-thuc-day-hop-tac-song-phuong-188231121003340763.chn