Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nêu loạt sai phạm của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và một số cán bộ

Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011 - 2016,2016 - 2021 và các cá nhân trong đó có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
UBKT Trung ương đã công bố thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 37 diễn ra từ ngày 6/3 đến ngày 8/3. Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế ( AIC ) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-neu-loat-sai-pham-cua-bo-truong-dao-ngoc-dung-va-mot-so-can-bo-202438172725118.htm