Ủy ban TCNS đánh giá việc tiếp tục giảm thuế GTGT để thúc đẩy sản xuất kinh là cần thiết

Quốc hội Việt Nam đã nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng ( GTGT ).
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết dịch COVID - 19 đã gây hậu quả nặng nề và kéo dài, tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, cùng với sự biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ đã làm cho nền kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về chính sách tài chính thời gian qua đã có tác động tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sau thời gian dài chống chịu với dịch bệnh, doanh nghiệp trong nước đang trong quá trình phục hồi nên hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/uy-ban-tcns-danh-gia-viec-tiep-tuc-giam-thue-gtgt-de-thuc-day-san-xuat-kinh-la-can-thiet-758-1123649.htm