V12 - "Thung Lũng Xanh" Đỉnh cao muôn trượng, dự án 155 ha hơn 10000 tỷ. Tăng vốn thành công, kỷ nguyên mới bắt đầu

Xu hướng xanh hóa không gian sống sẽ là nét mới mẻ điểm cộng của dự án.

5 Likes

vc2 Tím

2 Likes

Cùng làm dự án đó cụ

3 Likes

Update thông tin dự án:

Tổng 968 + 354 căn :heart_eyes: :joy:

3 Likes

Ad làm bài SIÊU CỔ SGR đi bác

1 Likes

Có kế hoạch tăng vốn chưa bác. Cổ phiếu ít giao dịch lèo tèo khó mua bán quá

Có rồi bác, cuối năm cổ tức 40% nâng vốn 1000 tỷ. 2024 phát hành tăng vốn nâng lên 1500 tỷ

V12 chiếm baonhieeu phần trăm vốn dự án này thế bác

Tin tức chỉ dành cho người tiên phong…
Đã tăng vốn thành công giá 12 rồi nhé…

Kế hoạch tăng vốn sẽ tiếp tục năm tơi…

1 Likes

Update:

2 Likes

Đường dài lắm. Còn phải chờ khá lâu. Note lại vậy. Cua gạch cứ phải bàn giao đất.

1 Likes

Kiên nhẫn nhất định sẽ có quà từ cổ đông lớn.
Đất Hạ Long tựa sơn hướng thủy đẹp vô cùng :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:

2 Likes

Lên tàu theo Bác chủ rồi. Theo Bác Vc7 bh cũng đuọce gẫn x2. :slight_smile:

1 Likes

Em này giao đất chắc x3 x5 :beers: :beers: :beers: :beers: :beers:

Đất Hạ Long vị trí vip giờ hiếm lắm, nhất là hàng trăm ha “Tựa sơn hướng thủy”

2 Likes

Đợi ít nữa có tin trúng gói thầu 812 tỷ :kissing_heart: :kissing_heart: :kissing_heart: :kissing_heart:

1 Likes

Cứ cố gắng theo đuôi Bác chủ không sớm thì muộn cũng có chút cơm cháo. kkk