Vài cổ phiếu Nông Nghiệp - Cao su

, , ,

Đánh giá nhanh ace tham khảo mấy CP này nhé.
Ngoài ngành đường thì mình cũng rất để ý tới nhóm cao su nữa. trước mắt là đánh giá nhanh qua chút