Văn Phú – Invest đạt gần 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest ( HOSE: VPI ) công bố lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 438 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, qua đó thực hiện gần 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chủ yếu đến từ các dự án như dự án Vlasta - Sầm Sơn và dịch vụ lưu trú tại khách sạn Oakwood Residence Hà Nội. Lũy kế 9 tháng, VPI đạt hơn 1,742 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ dự án Vlasta - Sầm Sơn được bàn giao/ mở bán trong quý 1 và 2/2023. Tổng tài sản của Văn Phú - Invest đạt hơn 10,821 tỷ đồng tính tới 30/9/2023, giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu do sự sụt giảm về giá trị khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền khi chỉ còn 183.8 tỷ đồng, giảm 62%.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/10/van-phu-8211-invest-dat-gan-80-chi-tieu-loi-nhuan-nam-sau-9-thang-737-1117356.htm

7 Likes