Vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao: Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu làm rõ

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường; việc lập, đăng ký giá, thẩm định và công bố giá vật liệu xây dựng. Kết quả thanh tra cho thấy, giá các loại vật liệu tăng bất thường trong địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra, gây thiếu hụt và khan hiếm vật liệu xây dựng. Số mỏ VLXD thông thường đưa vào khai thác quá ít nên nguồn cung cấp vật liệu không đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các công trình dẫn đến thiếu hụt, khan hiếm. Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số nguyên nhân khiến giá VLXD ở địa phương tăng cao như thủ tục cấp phép kéo dài, nhu cầu tăng đột biến.

Thông tin chi tiết: https://vtc.vn/vat-lieu-xay-dung-khan-hiem-gia-tang-cao-chu-tich-tinh-phu-yen-yeu-cau-lam-ro-ar835874.html